Ry Design

Med ny identitet løfter vi frem Edruss sentrale verdier og kjernemisjon om å skape en inkluderende russetid fri for forventninger og drikkepress.

For: Edruss, Juvente
Leveranse: Logo, visuell identitet, nettside og foto

edruss case123
edruss1234
edruss
Instagram post - 452
Instagram post - 454
edrjss